Sy­ri­en­kri­ge­re fra Dan­mark dra­ebt

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge jour­na­li­sten Jakob Sheik er to dan­ske­re ble­vet dra­ebt i Sy­ri­en. Det skul­le va­e­re sket i kamp for den is­la­mi­sti­ske be­va­e­gel­se Is­la­misk Stat.

Det skri­ver TV 2, der har talt med Jakob Sheik.

»Drab er en del af den bruta­le vir­ke­lig­hed, som de dan­ske sy­ri­en­kri­ge­re mø­der,« si­ger han til tv-ka­na­len.

De to dra­eb­te kan dog ik­ke be­kra­ef­tes af de dan­ske myn­dig­he­der.

»Vi kan hver­ken be- el­ler af­kra­ef­te for­ly­den­der om, at dan­ske stats­bor­ge­re skul­le va­e­re om­kom­met i Sy­ri­en,« si­ger Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce til TV 2.

Jakob Sheik vur­de­rer, at an­tal­let af dan­ske­re, der er dra­ebt i kamp for Is­la­misk Stat, er ste­get til over 40.

»Dan­ske­re, som rej­ser af­sted, kom­mer i over­ve­jen­de grad ik­ke til­ba­ge. Tid­li­ge­re tal­te vi om hjemvend­te sy­ri­en­kri­ge­re som et fa­eno­men, men det er sja­el­dent, at folk er i stand til at ven­de hjem nu. En­ten ka­em­per du og over­le­ver – el­lers ka­em­per du og dør,« si­ger Jakob Sheik til TV 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.