De­ler nø­gen­bil­le­der for at få li­kes

BT - - NYHEDER -

Li­kes og pre­sti­ge kan be­ty­de så me­get for un­ge men­ne­sker, at de glem­mer at ta­en­ke over føl­ger­ne af de­res hand­lin­ger, når de de­ler nø­gen­bil­le­der el­ler se­xvi­deo­er af an­dre på so­ci­a­le me­di­er.

Så­dan ly­der det fra Børns Vil­kår, ef­ter at Po­li­ti­ken søn­dag brag­te en hi­sto­rie om en 16-årig dreng, der lag­de en to år gam­mel se­xvi­deo af sig selv og sin da­va­e­ren­de ka­e­re­ste ud i en luk­ket grup­pe på Fa­ce­book.

»En af grun­de­ne til, at de un­ge de­ler nø­gen­bil­le­der og se­xvi­deo­er på so­ci­a­le me­di­er, er den sam­me, som når de de­ler al­le mu­li­ge an­dre bil­le­der. For at få li­kes,« si­ger Char­lot­te Smerup, bør­ne­fag­lig kon­su­lent hos Børns Vil­kår.

Hun me­ner, at børn og un­ge kan ha­ve sva­ert ved at se, hvor­når de går over stre­gen, når de de­ler bil­le­der på net­tet. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.