Nej, der er mas­ser af tid til spørgs­mål

BT - - DEBAT -

MOR­TEN DAHLIN

at va­e­re do­mi­ne­ren­de for al po­li­tisk de­bat he­le ef­ter­å­ret, så der er rig lej­lig­hed for al­le til at stil­le de kri­ti­ske spørgs­mål, de øn­sker. Hvis man tror, at man und­går kri­ti­ske spørgs­mål ved at la­eg­ge no­get op på Fa­ce­book, har man al­drig no­gen­sin­de fulgt et kom­men­tar­spor på Fa­ce­book. En­hver, der har va­e­ret in­de på en po­li­ti­kers Fa­ce­book-si­de, vil se, at der er fyldt med bå­de po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer. Ud over det af­hol­des der pres­se­mø­de tirs­dag, hvor al­le og en­hver har mu­lig­hed for at stil­le al­le de kri­ti­ske spørgs­mål, de måt­te øn­ske.

2025-PLA­NEN KOM­MER TIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.