Mas­ser af bar hud til MTV Awards

BT - - NYHEDER -

SPOTLIGHT hud. Det er ne­top af­hold­te MTV Awards et be­vis på. Når man end­nu ik­ke er slå­et helt igen­nem på mu­siks­ce­nen, så ga­el­der det om at til­tra­ek­ke sig op­ma­er­k­som­he­den på an­den vis. Det prø­ve­de fle­re af de kunst­ne­re, der ik­ke er helt så sto­re som Bey­on­cé, Ri­han­na nat­ten til søn­dag, da MTV Vi­deo Mu­sic Awards nat­ten til man­dag blev holdt i Ma­di­son Squa­re Gar­den i New York.

På den rø­de lø­ber ka­em­pe­de – de for man­ge ukend­te – kunst­ne­re som New Schul­man og hans gravi­de ka­e­re­ste Lau­ra Per­longo, Ni­cki Mi­naj, der er en loo­k­a­li­ke til re­a­li­ty­stjer­nen Kim Kar­das­hi­an, og og­så pi­ge­grup­pen Fifth Har­mony om at stja­e­le fo­to­gra­fer­nes op­ma­er­k­som­hed.

Fak­tisk skul­le man tro, at fle­re af dem for­ud for den sto­re af­ten hav­de la­est i den nor­di­ske myto­lo­gi og hen­tet in­spira­tion til festdres­set der. Sa­er­ligt hi­sto­ri­en om Rag­nar Lod­brogs an­den ko­ne, Kra­ka, der mød­te sin til­kom­men­de ind­hyl­let i et fi­ske­net, så hun hver­ken var på­kla­edt el­ler nø­gen, kan ha­ve in­spi­re­ret fle­re af del­ta­ger­ne. Fi­re af­dø­de sor­te ma­end Der­for bli­ver ud­de­lin­gen i år for­ment­lig ik­ke hu­sket for, at Bey­on­cé som et sta­te­ment var ledsa­get af fi­re mødre til fi­re af­dø­de sor­te ma­end, Mi­ke Brown, Oscar Grant, Eric Gar­ner og Tray­von Mar­tin. De fi­re ube­va­eb­ne­de ma­end blev al­le skudt på mi­stan­ken om, at de var be­va­eb­net. Og var start­skud­det til be­va­e­gel­sen ’Bla­ck Li­ves Mat­ter’.

MTV Awards 2016 bli­ver nok sna­re­re hu­sket for den umå­de­li­ge ma­eng­de af bar hud, der blev flashet ik­ke kun på den rø­de lø­ber, men og­så fra den gam­le og le­gen­da­ri­ske sce­ne i Ma­di­son Squa­re Gar­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.