Ger­ne sma­ge in­sek­ter

BT - - NYHEDER -

på Drags­holm Slot og re­stau­ran­ter i Frank­rig og Spa­ni­en.

»Vi skal for­ske i, hvor­dan man la­ver mad med in­sek­ter, for det er en sva­er råva­re. Det er ik­ke ba­re den nye hav­torn, ramsløg, el­ler hvad vi el­lers vil ha­ve på mar­ke­det.«

Hvis man hjem­me i køk­ke­net har lyst til at gi­ve sig i kast med at spi­se kryb, an­be­fa­ler Ras­mus Leck Fi­s­cher, at man star­ter med at fri­tu­re­s­te­ge en­ten mel­or­me el­ler få­re­kyl­lin­ger for at spi­se dem som sna­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.