DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det sker fra tid til an­den, at der bli­ver ramt en af de helt saf­ti­ge kupo­ner hos book­ma­ker­ne.

Li­ge pra­e­cis det var til­fa­el­det søn­dag, da en Od­dset-spil­ler hos Dan­ske Spil ram­te im­po­ne­ren­de od­ds 3.912 og med en ind­sats på 50 kro­ner kun­ne hen­te in­tet min­dre end 195.641 kro­ner.

Kupo­nen var ind­le­ve­ret i den søn­derjy­ske by Vis­by, og op­skrif­ten på den flot­te ge­vinst var seks kryd­ser kry­dret med en ude­sejr til Ny­kø­bing FC.

Od­dset-spil­le­ren fra Vis­by var be­stemt ik­ke uhel­dig un­der­vejs i jag­ten på den flot­te ge­vinst. I he­le to af kam­pe­ne skul­le ved­kom­men­de nem­lig bru­ge en over­tids­scor­ing for at ram­me – men de kom i beg­ge til­fa­el­de.

Først score­de Jor­dan Wil­son fra Ny­kø­bing FC i det 93. mi­nut til 2-1 i Fre­de­ri­cia, mens Leipzigs se­ne ud­lig­ning i Hof­fen­heim skab­te stor ju­bel i Vis­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.