1 ,57

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Norwich har et ungt re­ser­ve­hold, som ik­ke hol­der spe­ci­elt høj kva­li­tet, og man har da og­så tabt al­le tre kam­pe i den na­est­bed­ste ra­ek­ke for re­ser­ve­hol­de­ne. Selv om man nok får et par spil­le­re ned fra første­hold­strup­pen, er det sta­dig sva­ert at se, hvor­dan hol­det skal und­gå at ta­be den­ne kamp. Pe­ter­bor­ough er et af de bed­re hold fra Le­ague One, og skal va­e­re i stand til at do­mi­ne­re det un­ge Norwich-hold kraf­tigt, selv om Pe­ter­bor­ough for­ment­lig ik­ke kom­mer i helt sta­er­ke­ste op­stil­ling. På en sva­er dag, bør hjem­me­sej­ren i den­ne kamp va­e­re op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.