2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at Bury er så klar fa­vo­rit i det­te op­gør. Hol­det lig­ger i mid­ten af Le­ague One, og er i dår­lig form ef­ter fi­re kam­pe i tra­ek uden sejr og mø­der et Morecam­be­hold med mas­ser af selv­til­lid. Hol­det fø­rer nem­lig Le­ague Two ef­ter fi­re sej­re i tra­ek og le­ve­re­de en flot ind­sats mod Bour­ne­mouth fra Pre­mi­er Le­ague, hvor man kun tab­te kne­bent. I sid­ste sa­e­son mød­tes de to hold pud­sigt nok og­så i den­ne tur­ne­ring med Bury på hjemmebane, hvor Morecam­be vandt 1-0, og som de to hold spil­ler li­ge nu, skal der va­e­re glim­ren­de va­er­di på X2.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.