Vil selv få tu­sin­der i skat­te­let­tel­se

BT - - NYHEDER - anes

26.635 kr. Det kan stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Rasmussen (V) og re­sten af re­ge­rin­gen få i skat­te­let­tel­se, hvis re­ge­rin­gens 2025-plan ved­ta­ges i sin nu­va­e­ren­de form.

Løk­ke tje­ner godt 1,4 mio. kr. om året, mens re­sten af mi­ni­ster­hol­det og­så tje­ner over en mio. kr. Har man en ind­komst mel­lem 467.000 kr. og en mio. kr., skal man be­ta­le 10 pct. mod de nu­va­e­ren­de 15 pct. i top­skat. Iføl­ge pri­va­tø­ko­nom i Dan­ske Bank Lou­i­se Ag­ger­strøm Hansen er reg­ne­styk­ket en­kelt.

»Fin­ten er, at man gi­ver skat­te­let­tel­ser til dem, der lig­ger i det spek­trum. Hvis man tje­ner en mil­li­on el­ler me­re, får man alt­så 26.635 kr. i skat­te­let­tel­se,« si­ger hun.

Mi­ni­stre må som an­dre dog og­så se frem til at få skå­ret de­res ren­te­fradrag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.