Løk­kes plan ram

BT - - NYHEDER -

PRIVATØKONOMI

I går pra­e­sen­te­re­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Rasmussen (V) den la­en­ge ven­te­de 2025-plan, der kom­mer med en lang ra­ek­ke for­slag til po­li­ti­ske ind­greb in­den for om­rå­der som bl.a. pen­sion, skat, bo­li­gø­ko­no­mi og SU.

Be­reg­nin­ger, som Dan­ske Bank har fo­re­ta­get for BT, vi­ser, at isa­er top­skat­tey­de­re kan se frem til en kla­ek­ke­lig ge­vinst i kro­ner og øre, hvis Løk­kes slag­plan bli­ver ved­ta­get.

Med en re­du­ce­ring i top­skat­ten på fem pro­cent­po­int kan dan­ske­re med en årsløn på en mil­li­on kr. el­ler der­over før AM-bi­drag op­nå en be­spa­rel­se på 26.936 kr. om året.

For lang­tids­le­di­ge dan­ske­re, der kom­mer i job, vil der og­så va­e­re en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.