Søn an­holdt ef­ter fund af død kvin­de

BT - - NYHEDER -

En ae­l­dre kvin­de blev i går fun­det død i sit hjem i Bra­brand ved Aar­hus, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti. Døds­fal­det ef­ter­for­skes som mista­en­ke­ligt, og kvin­dens søn er an­holdt i sa­gen. Den an­hold­te bor på sam­me adres­se som sin nu af­dø­de mor. Ved et så­kaldt mista­en­ke­ligt døds­fald un­der­sø­ger po­li­ti­et sa­gen på sam­me må­de som ved et drab. Det sker for at sik­re even­tu­el­le spor, hvis det se­ne­re skul­le vi­se sig, at der er ta­le om en for­bry­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.