Is­la­misk Stats tals­mand mel­des dra­ebt

BT - - NYHEDER -

Is­la­misk Stats tals­mand Muham­mad al-Ad­na­ni er ble­vet dra­ebt i Alep­po i det nord­li­ge Sy­ri­en. Det op­ly­ser grup­pen via sit eget nyheds­bu­reau Amaq, som ci­te­rer en unavn­gi­ven mi­li­ta­er­kil­de.

Ad­na­ni var et af de frem­tra­e­den­de med­lem­mer af den is­la­mi­sti­ske ter­r­or­be­va­e­gel­se, og han har va­e­ret med fra be­gyn­del­sen. Det var ham, der i en er­kla­e­ring fra ju­ni 2014 med­del­te, at grup­pen nu hav­de op­ret­tet et ka­li­fat i sto­re de­le af Sy­ri­en og Irak.

Det er ik­ke op­lyst, hvor­dan Ad­na­ni mistede li­vet, men Is­la­misk Stat med­del­er, at ’en ny ge­ne­ra­tion, født ind i Is­la­misk Stat’ vil ha­ev­ne hans død.

Al-Ad­na­ni har of­te va­e­ret Is­la­misk Stats an­sigt udadtil og har op­t­rå­dt i vi­deo­er, hvor han har op­for­dret til ter­r­or­an­greb i Ve­sten og til at drab på eu­ro­pa­e­e­re og ik­ke-mus­li­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.