’’ ’’

BT - - DEBAT -

Selv­føl­ge­lig er jeg klar til at ta­ge et valg på den her plan. Men det er jo ik­ke der­for, vi har frem­lagt den. Men selv­føl­ge­lig er jeg klar til det

Lars Løk­ke Rasmussen

Vil pla­nen gå igen­nem? Løk­ke ved det ik­ke. Han er klar over, at han bli­ver nødt til at gi­ve og ta­ge i for­hand­lin­ger­ne, men han er i sid­ste en­de af­ha­en­gig af, at sam­ar­bejds­part­ner­ne i blå blok samt S og R vil del­ta­ge. Hvis ik­ke, er ri­si­ko­en for valg stor, og her ud­gør An­ders Samu­el­sen (LA) en selv­sta­en­dig fa­re

Thomas Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.