Dan­mark skal ha­ve en bid

BT - - NYHEDER -

De knap 100 mil­li­ar­der skat­te­kro­ner, som EUKom­mis­sio­nen kra­e­ver be­talt af Ap­ple til den ir­ske statskas­se, skal Dan­mark ha­ve del i. Den­ne di­rek­te op­for­dring til re­ge­rin­gen kom­mer fra den dan­ske EU-par­la­men­ta­ri­ker Jep­pe Ko­fod (S), som ef­ter skan­da­len om de så­kald­te Pa­na­ma-pa­pi­rer er EUPar­la­men­tets ord­fø­rer i ku­le­grav­ning af skat­tes­nyd. »Dan­mark skal selv­føl­ge­lig ha­ve sin an­del af det be­løb, så Ap­ple be­ta­ler den ret­ma­es­si­ge skat i Dan­mark af det, de har tjent i Dan­mark,« si­ger Jep­pe Ko­fod. Kom­mis­sio­nen ha­ev­der, at Ap­ple via en kre­a­tiv kon­struk­tion har ka­na­li­se­ret al­le ind­ta­eg­ter fra salg i EUlan­de til Ap­ples eu­ro­pa­ei­ske ho­ved­kvar­ter i Ir­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.