AS K E R

BT - - 1916 –2016 -

1959: En ver­dens­be­rømt UFO-and

En ver­dens­sen­sa­tion, der solg­te mas­ser af avi­ser. Hi­sto­ri­en gik ver­den rundt, og tv og avi­ser i bå­de Dan­mark og ud­lan­det byg­ge­de vi­de­re på nyhe­den na­e­ste dag. Eks­per­ter ud­tal­te til Ber­ling­s­ke Af­te­na­vis, at der kun­ne va­e­re ta­le om ame­ri­kan­ske el­ler rus­si­ske for­søgs­fly, mens fly­ve­våb­nets chef i Ek­stra Bla­det fastslog, at man nu måt­te be­trag­te fly­ven­de tal­ler­k­ner som en re­a­li­tet. Men desva­er­re vi­ste hi­sto­ri­en sig at va­e­re en and. En me­get fed en af slagsen.

1996: Bok­se­kam­pe gav ek­stra salg

Bok­se­ren Bri­an Ni­el­sen var po­pu­la­er hos den bre­de be­folk­ning, og hans kam­pe solg­te man­ge ek­stra avi­ser. Her ses han ef­ter kam­pen den 13. ja­nu­ar 1996, der ba­re va­re­de 15 fe­de mi­nut­ter. BT kun­ne na­e­sten med sik­ker­hed reg­ne med et ek­stra salg på mindst 10.000 avi­ser, når Bri­an hav­de v ae­ret i rin­gen. Det bl ev til for­si­derub rik­ker som ’Bri­ans Mester­hak’, ’Bri­an igen, igen’ og ’Ver­dens bed­ste Bri­an’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.