Tjek­kisk an­gri­ber til Brønd­by

BT - - SPORTEN -

Brønd­by IF hen­ter den 22-åri­ge an­gri­ber Jan Kli­ment i VfB Stutt­g­art på en le­je­af­ta­le på et år med op­tion på at kø­be tjek­ken.

An­gri­be­ren og Brønd­by­tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger ken­der hin­an­den, da de har fa­el­les for­tid i tysk fod­bold.

»Jeg ken­der traener Zor­ni­ger. Vi var sam­men i Stutt­g­art, så jeg tror, det bli­ver okay,« si­ger Kli­ment.

An­gri­be­ren forta­el­ler, at han godt kan li­de at spil­le un­der Zor­ni­ger, da tra­e­ne­ren spil­ler en form for fod­bold, hvor al­le spil­ler­ne skal ar­bej­de hårdt og pres­se mod­stan­de­ren.

Kli­ment me­ner, at kon­trak­ten for et en­kelt år med op­tion på, at Brønd­by kan kø­be tjek­ken, er en god løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.