Bendt­ner med kurs mod Cham­pions­hip

BT - - SPORTEN -

Ni­ck­las Bendt­ner har ik­ke spil­let tur­ne­rings­fod­bold på hø­je­ste plan i me­re end et halvt års tid, si­den den dan­ske an­gri­ber spil­le­de i Bun­des­liga­en for ty­ske Wol­fsburg.

Men nu ty­der det på, at der igen kan va­e­re brug for den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­bom­ber. I hvert fald spår Dan­ske Spil, at den dan­ske an­gri­ber står for­an et skif­te til Cham­pions­hip.

Man får så­le­des blot od­ds 1,85 på, at det kom­mer til at ske, med Qu­e­ens Park Ran­gers som pa­e­ne fa­vo­rit­ter til at lø­be med an­gri­be­rens sig­na­tur.

»Bendt­ner har nu i lang tid stå­et uden klub, hvil­ket ik­ke er hold­bart på sigt for Bendt­ners kar­ri­e­re. Den dan­ske an­gri­ber må va­e­re me­re end sul­ten for at spil­le igen, og vi vur­de­rer, at den en­gel­ske Cham­pions­hip er den mest sand­syn­li­ge fod­bol­dra­ek­ke,« si­ger od­ds­ansvar­lig Peter Em­mi­ke hos Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.