2,60

BT - - SPORTEN -

Det er sva­ert at se, hvor­for Tyr­ki­et ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp i An­ta­lya. Rusland var elen­di­ge un­der EM, og er nu i gang med en genop­byg­nings­fa­se, hvor fle­re af stam­spil­ler­ne er sendt på pen­sion. Der­u­d­over mang­ler man og­så sin bed­ste an­gri­ber Alek­s­an­dr Kokor­in, og så er det sva­ert at se, at tyr­ker­ne skal stå i det­te od­ds. De im­po­ne­re­de godt nok hel­ler ik­ke un­der EM, men le­ve­re­de dog en fin sid­ste kamp mod tjek­ker­ne, og trods sav­net af Ar­da Tu­ran kom­mer de med en god trup. Va­er­di­en skal der­for va­e­re på tyr­kisk sejr.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.