1 , 6 0

BT - - SPORTEN -

Det sker sja­eld­ne­re og sja­eld­ne­re, at Lie­ch­tenste­in får sco­ret mod kva­li­tets­mod­stand. Mod lan­de fra de fi­re øver­ste se­ed­ning­s­lag har man si­den 2014 spil­let 14 kam­pe og blot sco­ret i én af de kam­pe - og det mod Fa­e­rø­er­ne. Nu ga­el­der det alt­så Dan­mark i Par­ken, og det vir­ker der­for gan­ske for­nuf­tigt at gå ef­ter en dansk sejr uden scor­ing fra ga­ester­ne. I de to test­kam­pe i ef­ter­å­ret gav Dan­mark re­la­tivt få chan­cer va­ek mod Island og Skot­land, og man vil va­e­re fo­ku­se­re­de på at få en god op­le­vel­se, in­den det går løs mod Ar­me­ni­en på søn­dag.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.