2,30

BT - - SPORTEN -

Det vir­ker som en me­get frisk be­ta­ling på, at beg­ge hold sco­rer i den­ne kamp. Tjek­ki­et har va­e­ret no­to­risk dår­li­ge de­fen­sivt og så­le­des i de se­ne­ste 25 land­skam­pe kun holdt bu­ret rent mod Mal­ta på hjem­me­ba­ne. Nu er må­l­mand Pe­tr Cech så oveni stop­pet, hvil­ket ik­ke skal gø­re de de­fen­si­ve pro­ble­mer min­dre - og tra­e­ner­skif­tet bør hel­ler ik­ke be­ty­de det sto­re, da Ka­rel Ja­ro­lim og­så er kendt for en of­fen­siv spil­lestil. Ar­me­ni­en mang­ler Yuri Mov­si­sy­an, men har el­lers de of­fen­si­ve pro­fi­ler med, men ser sva­ge ud de­fen­sivt. Beg­ge hold bør få sco­ret hér.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.