Ud­vist i før­ste VM-skuf­fel­se

BT - - SPORTEN -

Way­ne Roo­ney var tvivl­s­om frem mod VM i Tys­kland i 2006, men nå­e­de at bli­ve klar til Eng­lands an­den kamp i grup­pe­spil­let mod Sve­ri­ge.

Tvivl­s­om var hans pra­e­sta­tio­ner dog og­så, og helt galt gik det i kvart­fi­na­len mod Portu­gal, hvor an­gri­be­ren, der på det­te tids­punkt var skif­tet til Man­che­ster Uni­ted, midt i an­den halv­leg blev ud­vist for en stem­pling på Ri­car­do Car­val­ho. Ef­ter­føl­gen­de kom Roo­ney end­da i klam­me­ri med Uni­ted-hold­kam­me­ra­ten Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der ik­ke ale­ne pro­teste­re­de over Roo­neys hand­ling, men og­så blin­ke­de ud mod den po­rtu­gi­si­ske ba­enk ef­ter ud­vis­nin­gen.

»Jeg ba­e­rer in­gen nag i for­hold til Cri­sti­a­no, men jeg er skuf­fet over, at han be­slut­te­de sig for at blan­de sig. Jeg er dog klar over, at jeg li­ge skal hu­ske på, at vi ik­ke var hold­kam­me­ra­ter i den si­tu­a­tion,« skrev Roo­ney ef­ter­føl­gen­de i en ud­ta­lel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.