På knae for UEFA

BT - - SPORTEN -

End­nu en ud­vis­ning skab­te op til EM i 2012 pro­ble­mer for Way­ne Roo­ney. En grim ta­ck­ling i den sid­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Mon­te­ne­gro før­te til tre spil­le­da­ges ka­ran­ta­e­ne fra UEFA, hvil­ket be­tød, at Roo­ney vil­le gå glip af he­le grup­pe­spil­let.

En suc­ces­fuld ap­pel re­du­ce­re­de straf­fen til to kam­pe, og Roo­ney kun­ne der­for spil­le mod va­er­ter­ne fra Ukrai­ne, hvor han oven i kø­bet blev mat­chvin­der og send­te Eng­land i kvart­fi­na­len. Her tab­te Eng­land igen ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce.

Trods må­let mod Ukrai­ne blev han sta­er­kt kri­ti­se­ret i den en­gel­ske pres­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.