TIL­LYK­KE BT

BT - - NYHEDER -

Lars Løk­ke Rasmussen, stats­mi­ni­ster (V), 52 år: »Stort til­lyk­ke med de 100 år. I blev grund­lagt i 1916 – ef­ter si­gen­de med en østrig-un­garsk avis som for­bil­le­de. Det si­ger lidt om, hvor la­en­ge det er si­den. BT bi­dra­ger hver dag til, at helt al­min­de­li­ge dan­ske­re bli­ver hørt, in­for­me­ret og un­der­holdt. Det er vig­tigt for vo­res de­mo­kra­ti og for yt­rings­fri­he­den. Der­for hå­ber jeg, at der trods nog­le hår­de år på op­lags­si­den fort­sat venter man­ge go­de år for­u­de for BT.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.