Jes Dorph-Pe­ter­sen, tv-va­ert, 57 år:

BT - - NYHEDER -

»Stort til­lyk­ke til BT. Man kan vel si­ge, at jeg har haft et had-ka­er­lig­heds­for­hold til BT. Jeg har haft mi­ne sam­men­stød med avi­sen med nog­le over­skrif­ter, jeg ik­ke har brudt mig om. Men ge­ne­relt kan jeg bed­re li­de BTs men­ne­ske­syn, der er me­re nu­an­ce­ret og fair end je­res kon­kur­ren­ters.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.