Britt Ben­dixen, dan­se­in­struk­tør, 74 år:

BT - - NYHEDER -

»I er sta­er­ke på un­der­hold­nings­stof­fet, og det el­sker jeg. I er gå­et lidt ta­et på mit pri­vat­liv ved få lej­lig­he­der, men det er gå­et i glem­me­bo­gen igen. Som an­dre avi­ser ka­em­per BT nok mod avis­dø­den, men jeg hå­ber først, I får døds­stø­det, ef­ter I har holdt 200 års fød­sels­dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.