TIL­LYK­KE BT

BT - - NYHEDER -

• Li­na Rafn, mu­si­ker, 40 år:

»For mig er BT barn­doms­min­der. Da jeg var en lil­le pi­ge i 1980er­ne, cyk­le­de jeg til ba­ge­ren ef­ter mor­gen­brød, og her var det al­tid BT, jeg skul­le kø­be med hjem. I dag la­e­ser jeg mest BT, når jeg kom­mer for­bi en gril­l­bar og skal ha­ve en rød med brød. Jeg op­le­ver BT som en so­ber avis.«

• Bub­ber, tv-va­ert, 51 år:

»Jeg vil da si­ge til­lyk­ke. I for­hold til Ek­stra Bla­det er I jo nok den lidt me­re pa­e­ne dreng i den tabloi­de klas­se. Nog­le gan­ge vil I og­så va­e­re hur­ti­ge på aftra­ek­ke­ren, og så kam­mer det over en gang imel­lem. Det har jeg op­le­vet. BT har da helt sik­kert en chan­ce i de na­e­ste 100 år og­så, hvis I er i stand til at for­ny jer. Jeg ta­en­ker, I skal va­e­re end­nu sta­er­ke­re på per­son­hi­sto­ri­er og hi­sto­ri­er, der har ’hu­man in­te­r­est’.«

• Bent Fa­bri­ci­us-Bjer­re, kom­po­nist, 91 år:

»Til­lyk­ke til BT. Avi­sen har fulgt mig godt til dørs i man­ge år, og det har jeg va­e­ret ut­ro­lig glad for. Jeg hol­der avi­sen, og jeg har den al­tid med ved bor­det, når jeg spi­ser frokost. Det er isa­er un­der­hold­nings­stof­fet, der op­ta­ger mig, for jeg har jo selv va­e­ret en del af un­der­hold­nings­bran­chen i man­ge år. Jeg fo­re­tra­ek­ker helt klart pa­pir­ud­ga­ven frem for at sid­de og fed­te med en iPad.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.