Thu­le­sens krav 1 2 3 4 5 KE

BT - - NYHEDER -

»Jeg står der, hvor der en god ud­sigt, og be­der de an­dre kom­me op fra ka­el­de­ren. 2025-pla­nen og fi­nans­lo­ven kom­mer ik­ke til at bli­ve la­vet uden os. Det kom­mer ik­ke til at ske,« si­ger han og tru­er igen med valg: DF vil ha­ve gra­en­se­kon­trol »Der kom­mer ik­ke til at sid­de en bor­ger­lig stats­mi­ni­ster, hvis han ik­ke fø­rer en bor­ger­lig va­er­di­kamp,« si­ger han.

Hos DF ryster de på ho­ve­d­et. De vil slet ik­ke ha­ve top­skat­te­let­tel­ser over­ho­ve­det. Og når Løk­ke når frem til at snak­ke med dem, vil han bli­ve mødt med end­nu vil­de­re krav om per­ma­nent gra­en­se­kon­trol og et op­gør med kon­ven­tio­ner­ne,

»Der er langt stør­re pro­ble­mer end top­skat, Flygt­nin­ge og mi­gran­ter va­el­ter ind over gra­en­sen. Det er langt vig­ti­ge­re, at vi kan le­ve i fred og tryg­hed end at dis­ku­te­re skat­te­let­tel­ser til de ri­ge­ste.

Det er helt tå­be­ligt, at An­ders Samu­el­sen krav­ler op i et trae på den må­de. Hvis vi og­så gjor­de det, kun­ne vi al­le sid­de der, og det var kun sjovt for jour­na­li­ster­ne,« si­ger Den­nis Flydt­kja­er.

Der er så­kaldt sa­et­te­mø­de fredag, og så be­gyn­der­for­hand­lin­ger­ne i na­e­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.