MIN SØN SY­NES, DET VAR SJOVT

BT - - NYHEDER -

Hvis man sør­ger for he­le ti­den at snak­ke om det med sit barn, så sy­nes jeg, det er okay DEL­TA­GER 35-åri­ge Ka­ri­na Knud­sen, der er mor til niåri­ge Ras­mus, med­vir­ke­de i før­ste af­snit af pro­gram­met ’En ka­e­re­ste til mor’. Hun kan ik­ke se no­get pro­blem med pro­gram­met. »Ras­mus var med he­le vej­en igen­nem og syn­tes, det var en sjov og an­der­le­des op­le­vel­se. Hvis han ik­ke hav­de va­e­ret okay med det, hav­de jeg al­drig gen­nem­ført det,« un­der­stre­ger Ka­ri­na Knud­sen, der er kon­tor­fuld­ma­eg­tig i Fø­de­va­re­sty­rel­sen. Sam­me smag? Hun meld­te sig til pro­gram­met, for­di hun syn­tes, det vil­le va­e­re sjovt at se, om hen­des søn vil­le ha­ve øje for an­dre ma­end, end hun selv har.

»Jeg kan godt se, hvad hun me­ner. Og det har jeg og­så ta­enkt på. Men hvis man sør­ger for he­le ti­den at snak­ke om det med sit barn, så sy­nes jeg, det er okay. Jeg har al­drig va­e­ret i tvivl om, at det var no­get, han syn­tes var sjovt,« slår hun fast.

Bå­de mor og søn har iføl­ge Ka­ri­na Knud­sen få­et man­ge po­si­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger på pro­gram­met, der dog ik­ke en­der med, at Ka­ri­na blev ka­e­re­ste med David, som søn­nen hav­de valgt til hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.