May: Bre­xit uden kat­t­e­lem

BT - - NYHEDER -

Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May si­ger til med­lem­mer af sin re­ge­ring, at de er nødt til at sik­re bre­xit. De skal ude­luk­ke tan­ken om en ny fol­ke­af­stem­ning og et­hvert for­søg på at bli­ve i EU gen­nem bag­dø­ren.

Ud­ta­lel­sen kom­mer in­den et ufor­melt re­ge­rings­mø­de for nøg­le­mi­ni­stre­ne på Chequers, som er pre­mi­er­mi­ni­ste­rens land­sted nord­vest for Lon­don.

På mø­det skal mi­ni­stre­ne drøf­te al­le aspek­ter ved bre­xit og Lon­dons frem­ti­di­ge for­hold til EU, op­ly­ser BBC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.