Dom: Be­tjent stjal ik­ke tra­fik­bø­der

BT - - NYHEDER -

En po­li­ti­mand fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti er ons­dag ble­vet fri­fun­det for en til­ta­le om, at han skul­le ha­ve lagt bø­de­pen­ge i eg­ne lom­mer.

Der er ik­ke til­stra­ek­ke­ligt be­vis for, at den 55-åri­ge mand skal ha­ve be­gå­et un­der­sla­eb el­ler mis­brugt sin magt, fast­slår Ret­ten i Roskil­de.

I fle­re til­fa­el­de skul­le be­tjen­ten ha­ve neg­let bø­der til bi­li­ster fra Bul­ga­ri­en, Ita­li­en, Po­len og Tys­kland, har an­kla­ge­myn­dig­he­den på­stå­et.

Men doms­mands­ret­ten er alt­så ik­ke ble­vet over­be­vist.

Det kan nem­lig ik­ke ude­luk­kes, at pen­ge­ne er for­s­vun­det ’på an­den vis’ – el­ler at den 55-åri­ge uden vil­je til at be­ri­ge sig har hånd­te­ret pen­ge­ne på en må­de, så de ik­ke nå­e­de frem til ret­te sted på po­li­ti­sta­tio­nen i Roskil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.