Ja, hvis LA, DF og K hol­der, hvad de lover

BT - - DEBAT -

EYVIND VESSELBO

der før et for­hand­lings­for­løb va­e­ret et stort sku­e­spil, hvor al­le par­ti­er­ne har slå­et på trom­me for de­res øn­sker. Den her gang er det dog an­der­le­des, for­di LA på en me­get be­stemt må­de har sat ha­e­le­ne i. Sam­ti­dig ved jeg, at der i bag­lan­det i DF er stor util­freds­hed med re­ge­rin­gen og stats­mi­ni­ste­ren, og der­for er der man­ge, som pres­ser på for et fol­ke­tings­valg, så luf­ten i blå blok kan ren­ses. Der er og­så spø­gel­set fra Nye Bor­ger­li­ge, som kan ska­be vold­som ra­va­ge i blå blok, hvis de når at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de.

MAN­GE GAN­GE HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.