Så­dan hol­der vi os un­ge

BT - - NYHEDER -

TILLYKKE 100 år er in­gen al­der. Og da slet ik­ke, når man er he­le Dan­marks sund­heds­a­vis, som – med che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning An­der­sens ord – har pla­ner om at bli­ve ved i 100 år me­re. BRØD­RE­NE OL­SEN

Men føl­ger de rå­de­ne selv, nu­va­e­ren­de og tid­li­ge­re che­fer og an­det godt­folk?

Vi har spurgt dem om, hvad de selv gør for at hol­de sig li­ge så spa­endsti­ge som BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.