Jeg sav­ner BT hver dag

BT - - NYHEDER -

MINDERNE trå­d­te ind ad dø­ren, blev jeg løf­tet op af den sa­er­li­ge stem­ning, der al­tid var i hu­set. Og så kør­te det ba­re der­u­dad.

Der har al­tid va­e­ret en sa­er­lig ånd på BT. Et godt kam­me­rat­skab, hja­elp­som­hed og ka­er­lig­hed. Det er så dej­ligt at se så man­ge gam­le kol­le­ger sam­let her,« si­ger Bo­dil Wig­helm, som si­de­lø­ben­de med job­bet på BT og­så var la­e­ge­se­kre­ta­er.

Men nu er hun alt­så pen­sio­nist. Men en ak­tiv en af slagsen, som ta­ger sit hel­bred og sin sund­hed al­vor­ligt.

»Jeg eg­ner mig ik­ke til at dov­ne den. Jeg cyk­ler. Jeg dan­ser. Jeg har dan­set gra­esk dans i 13 år, det er rig­tig dej­ligt, Og når jeg er på fe­rie, er det og­så al­tid ak­tiv fe­rie. Jeg kan ik­ke kla­ge over no­get.

Men jeg sav­ner alt­så BT. Hver dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.