Over al­le bjer­ge

BT - - NYHEDER -

»til­svi­net ik­ke ba­re po­li­tiets ry, men he­le lan­dets«. Åben­ly­se fejl Anja­li Kulkar­ni er en an­den af de bjerg­be­sti­ge­re, der har an­kla­get Di­nesh og Ta­ra­kes­hwa­ri Rat­hod for svin­del.

Han på­pe­ger, at de har sju­sket en hel del, da de på fle­re af bil­le­der­ne fra top­pen har for­skel­ligt tøj på. Og det er tem­me­lig us­and­syn­ligt, at man vil­le skif­te tøj i 8.850 me­ters høj­de.

»At skif­te tøj midt un­der bjerg­be­stig­nin­gen og und­gå for­frys­nin­ger vil­le va­e­re et rent mira­kel,« si­ger han til in­di­ske Mid-Day.

Iføl­ge ef­ter­forsk­nin­gen er det ik­ke før­ste gang, at de har py­n­tet på de­res me­rit­ter. I 2014 ha­ev­de­de de at ha­ve be­ste­get Au­stra­li­ens ti hø­je­ste tin­der, men myn­dig­he­der­ne na­eg­te­de at be­kra­ef­te de­res på­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.