Rus­sisk mi­li­ta­er ha­ev­der at ha­ve dra­ebt IS-top­le­der

BT - - NYHEDER -

Ruslands mi­li­ta­er si­ger, at det var ved et rus­sisk luf­tan­greb, at det le­den­de med­lem af Is­la­misk Stat Abu Mo­ha­med al-Ad­na­ni blev dra­ebt, ef­ter at den ame­ri­kans­k­le­de­de ko­a­li­tion hav­de for­søgt at ram­me ham.

Det rus­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um si­ger iføl­ge Reu­ters i en er­kla­e­ring, at et rus­si­ske Su-34 krigs­fly tirs­dag dra­eb­te op mod 40 kri­ge­re fra IS der­i­blandt Abu Mo­ha­med al-Ad­na­ni.

Iføl­ge de rus­si­ske op­lys­nin­ger fandt an­gre­bet sted i Maa­ra­tat-Umm Khaush i Alep­po-provin­sen.

Den 39-åri­ge Mo­ha­med al-Ad­na­ni har va­e­ret na­evnt som en po­ten­ti­el ef­ter­føl­ger til IS-le­de­ren Abu Ba­kr alBag­h­da­di.

Ad­na­ni stod for Is­la­misk Stats pro­pa­gan­davi­deo­er, og han op­for­dre­de til nye an­greb mod Ve­sten i den hel­li­ge ra­ma­dan­må­ned.

Det me­nes, at han spil­le­de en vig­tig rol­le for at få pla­ce­ret IS i blandt an­det Pa­ris og Bruxel­les.

USA har ik­ke of­fi­ci­elt be­kra­ef­tet, at den mar­kan­te IS-le­der er ble­vet dra­ebt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.