Dom­men

BT - - KULTUR -

KO­ME­DIE man ik­ke klan­dre ’Ka­er­lig­hed og an­dre ka­ta­stro­fer’ for, den er en ge­ne­rel ten­dens. Ka­ri­ke­ret Fil­men mar­keds­fø­res som en dra­mako­me­die – men er nok me­re ko­me­die end dra­ma.

Der er fle­re sjove sce­ner, men det er som om, fil­men nog­le gan­ge har pro­ble­mer med at kom­me fra a til b. In­di­mel­lem er det sva­ert at hit­te re­de i ti­den og fin­de lo­gik­ken i ka­rak­te­rer­nes hand­lings­møn­stre, som har det med at bli­ve et num­mer for ulo­gi­ske og kli­ché­fyld­te. Der­u­d­over er der man­ge – må­ske lidt for man­ge – li­ge lov­ligt ka­ri­ke­re­de bi­per­so­ner.

Når det er sagt, så er det og­så en film, der bå­de kal­der på grin og stof til ef­tertan­ke. Så sum­ma sum­marum – en fin in­struk­tør­de­but til So­fie Stou­gaard, som man ger­ne un­der fle­re film – og­så uden for Hels­in­gør og om­egn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.