Ha­evntørst mel­lem brød­re

BT - - KULTUR -

FILM

’Ben-Hur’ Action/dra­ma ******

er jø­der, mens Mes­sa­la er ro­mer, har ud­la­engsel og la­der sig hver­ve i den ro­mer­ske ha­er for at ka­em­pe i Ro­mer­ri­gets kri­ge i Tys­kland. Jesu ger­nin­ger og kors­fa­e­stel­se Mes­sa­la sti­ger i gra­der­ne og en­der ta­et på den bruta­le Pon­ti­us Pi­la­tus, som spil­les godt og hårdt af Pi­lou As­ba­ek, og da Pi­la­tus’ op­tog skal gen­nem Jerus­a­lem, og mod­stan­de­re af Ro­mer­ri­get vil ska­be kon­flikt, op­sø­ger ’den fortab­te søn’ sin bror for at støt­te, men alt går galt, og de bli­ver fjen­der. Un­der­vejs op­le­ver vi og­så Jesus (Rod­ri­go San­toro) gø­re go­de ger­nin­ger, før han til sidst kors­fa­e­stes.

Ju­dah en­der i fem år som ga­lejsla­ve nr. 61 og over­le­ver med nød og na­ep­pe et vildt fil­misk la­vet søslag mod gra­e­ker­ne. Han vender til­ba­ge til Jerus­a­lem, gen­fin­der sit livs ka­er­lig­hed og ta­ger det en­de­li­ge bro­dero­p­gør – va­ed­del­øb i by­ens ny­byg­ge­de am­fi­te­a­ter.

Va­ed­del­ø­bet er sam­men med søsla­get forta­el­lin­gens to kli­mak­ser, for desva­er­re fø­les fil­men over­fla­disk – vir­ker end­da til ti­der som en dyr B-film – trods flot­te kostu­mer og stor­slå­e­de sce­ner med mas­ser af sta­ti­ster.

Rol­len som sheik Il­de­rim, der er men­tor for Ju­dah, og som kom­mer med mas­ser af vi­se ord, spil­les med sa­ed­van­lig au­to­ri­tet af Mor­gan Fre­e­man. Og det er da lidt sjovt at se bå­de ’Gud’ og Jesus i sam­me film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.