’Jeg skyl­der at la­ve et godt løb’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er sta­dig pra­e­mie­pen­ge på spil, og først og frem­mest hand­ler det om at bli­ve ved med at ta­ge nog­le go­de skal­pe Sa­ra Slott Pe­ter­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.