Hor­sens af­va­er­ger po­ka­le­xit i over­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AC Hor­sens ba­lan­ce­re­de på ran­den af po­kal-exit, da su­per­liga­hol­det i af­tes var på be­søg hos IF Ly­seng fra Dan­marks­se­ri­en.

Klub­ben fra Aar­hus-om­rå­det brag­te sig for­an al­le­re­de ef­ter et mi­nuts spil, da Jep­pe Stry­no score­de til 1-0, og den stil­ling holdt de 90 mi­nut­ter ud. Først i over­ti­den lyk­ke­des det su­per­liga­hol­det at ud­lig­ne ved Kim Aa­bech, og så måt­te op­gø­ret ud i for­la­en­get spil­le­tid.

Her score­de Hor­sens tre gan­ge og vandt der­med 4-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.