Fle­re OL-at­le­ter mi­ster me­dal­jer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Yder­li­ge­re seks at­le­ter – her­af fi­re me­dal­je­vin­de­re – er ble­vet diskva­li­fi­ce­ret fra OL 2008 i den sto­re un­der­sø­gel­se, som IOC har iva­er­k­sat af do­ping­prø­ver fra Bejing-le­ge­ne og fra Lon­don 2012, med­del­te IOC i går.

For en uge si­den blev nav­ne­ne på 11 me­dal­je­vin­den­de va­egt­løf­te­re of­fent­lig­gjort. Der skul­le va­e­re i alt 31 po­si­ti­ve prø­ver, og det er de­res nav­ne, der lø­ben­de bli­ver of­fent­lig­gjort af IOC, ef­ter­hån­den som B-prø­ver­ne vi­ser sig at va­e­re po­si­ti­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.