DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det dan­ske is­ho­ck­ey-lands­hold mø­der op til OL-kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen i Hvi­derusland med na­e­sten al­le NHL-pro­fi­ler­ne til rå­dig­hed.

Tur­ne­rin­gen sky­des i gang i dag, og spør­ger man book­ma­ker­ne, kan Dan­mark godt se frem til en del­ta­gel­se ved vin­ter-OL.

Så­le­des gi­ver Nor­di­cBet od­ds 1,80 på dansk OL-del­ta­gel­se og har så­le­des dan­sker­ne som pa­e­ne fa­vo­rit­ter, mens Dan­ske Spil er helt ne­de i od­ds 1,55 på en dansk OL-bil­let.

»Dan­mark stil­ler med det sta­er­ke­ste lands­hold no­gen­sin­de. Det fik vi det se­ne­ste be­vis på tirs­dag af­ten, da de slog et sta­er­kt let­tisk lands­hold med 3-0. Ik­ke mindst Fre­de­rik An­der­sen ser skra­em­men­de ud. Han er en af de bed­ste ke­e­pe­re i NHL. På si­ne bed­ste da­ge kan han na­er­mest vin­de kam­pe på egen hånd« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.