1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Iran bør va­e­re stør­re fa­vo­rit, end til­fa­el­det er i den­ne kamp. Det iran­ske hold er sta­er­kt med man­ge spil­le­re, som til dag­lig spil­ler i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold, og er nor­malt ret sta­erk hjem­me. Qa­ta­rs lands­hold be­står stort set ude­luk­ken­de af spil­le­re fra den hjem­li­ge liga, og be­dømt ud fra hol­dets kam­pe mod kva­li­tets­mod­stand, har det sta­dig et styk­ke vej, før det kan mat­che et hold som Iran på udebane. Så­le­des tab­te man klart til Al­ba­ni­en før EM. I for­vej­en er hjem­me­ba­nen nor­malt af me­get stor be­tyd­ning i dis­se kam­pe, så Iran bør va­e­re da­gens sik­re ud­stik.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.