2 , 0 7

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der skal va­e­re klas­se­for­skel i den­ne kamp. Thailand kom kun her­til som føl­ge af en nem ind­le­den­de pul­je, og nu skal man så på en lang rej­se og ud og spille i den tør­re ør­ken­luft, hvil­ket ik­ke be­kom­mer thaila­en­der­ne vel. Sau­di-Ara­bi­en vir­ker i bed­ring ef­ter en skuf­fen­de kva­li­fi­ka­tion for fi­re år si­den. Den­gang var man fak­tisk og­så i pul­je med Thailand og vandt uden pro­ble­mer med 3-0 i Riy­adh, og det var et sau­di­a­ra­bi­sk mand­skab, der frem­stod dår­li­ge­re end det nu­va­e­ren­de. Der­for lig­ner det, at va­er­ter­ne vin­der den­ne kamp med to mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.