Re­kord­hand­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PUNGET UD Pen­ge­ne har skif­tet ha­en­der som al­drig tid­li­ge­re i det­te trans­fer­vin­due, og re­kor­der­ne er ble­vet slet­tet på stri­be i de sto­re uden­land­ske liga­er. I Pre­mi­er Le­ague har man run­det lidt af en mile­pa­el med for før­ste gang at nå for­bi en mil­li­ard pund i et sam­let trans­fer­ud­la­eg – sva­ren­de til li­ge un­der ni mil­li­ar­der kro­ner.

Og­så i Bun­des­liga­en er der sat trans­fer­re­kord. Her er der for før­ste gang er købt spil­le­re for knap 3,5 mil­li­ar­der kro­ner.

Og så har Ju­ven­tus i øv­rigt købt den dy­re­ste spil­ler til Se­rie A no­gen­sin­de.

Det vender vi til­ba­ge til an­det­steds her på si­den.

Her ser vi på nog­le af de an­dre be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge trans­fe­re i ud­lan­det den­ne som­mer. Den en­li­ge De over­leg­ne

Gon­za­lo Hi­gu­ain

En­gang var der an­der­le­des schwung over det i Re­al Madrid. Men den­ne som­mer har der igen va­e­ret stil­le i ho­ved­stads­klub­ben, hvor kun

er hen­tet i Ju­ven­tus – via en tør til­ba­ge­købs­klau­sul. Imens har ri­va­ler­ne i FC Barcelona hen­tet he­le seks spil­le­re

(fo­to),

til en sam­let va­er­di af 1,1 mil­li­ard kro­ner. Og de er mest af alt til ba­en­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.