HOLD

BT - - NYHEDER - Foto: Uf­fe Weng/Po­li­ti­et/ Mat­hi­as Øgen­dal/Scan­pix/ Goog­le Earth GRAFIK: Fa­ger­heim/Tekst: Jesper Vester­gaard

NØRREPORT ST. TI­VO­LI KGS. NYTORV AMA­GER FAELLED PUS­HER STRE­ET FRE­DENS ARK AMA­GER ØST KASTRUP

Un­der flug­ten får Mesa Hodzic øje på en polsk mand og rå­ber til ham: »Er du og­så fuck­ing pan­ser?«, hvor­på han sky­der ham i be­net.

er sig­tet for at ha­ve va­e­ret i be­sid­del­se af en pi­stol og der­til­hø­ren­de am­mu­ni­tion. Bil­le­det her vi­ser an­gi­ve­ligt ger­nings­man­dens pi­stol. Iføl­ge Ole Høj­berg fra Hun­ters­hou­se er der ta­le om en Smith & Wes­son, mo­del 2206 med ka­li­ber 22 LR am­mu­ni­tion. Mesa Hodzic og to an­dre pus­he­re pak­ker de­res hash og pen­ge sam­men og for­la­der bo­den. Ci­vi­le be­tjen­te for­sø­ger kl 22.50 at an­hol­de Mesa Hodzic, men han ri­ver sig løs. På klos hold sky­der han den ene be­tjent i ho­ve­d­et. Der­ef­ter af­fy­rer han fle­re skud mod den an­den be­tjent, der bli­ver ramt i be­net. Mesa Hodzic blev tors­dag mor­gen lo­ka­li­se­ret i sin ka­e­re­stes lej­lig­hed i Vin­kel­hu­se­ne i Kastrup.

For­in­den hav­de han iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se af­fy­ret ad­skil­li­ge skud mod po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.