46%

BT - - NYHEDER -

– så stor var No­vo Nor­disks mar­keds­an­del af ver­dens in­sul­in­salg ved ud­gan­gen af før­ste hal­vår 2016. No­vo Nor­disk om­sat­te for 54,7 mia. kr. i før­ste hal­vår 2016, mod 52,3 mia. kr. i sam­me pe­ri­o­de i 2015. No­vo Nor­disk fik et net­to­re­sul­tat på 19,4 mia. kr. i hal­vå­ret – det er et hop fra 18,2 mia. kr. Ved ud­gan­gen før­ste hal­vår 2016 hav­de No­vo Nor­disk 42.265 an­sat­te. Virk­som­he­den blev grund­lagt i 1923, da en grup­pe dan­ske for­ske­re be­slut­te­de at sa­et­te in­sulin i pro­duk­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.