Bo­li­g­y­del­sen til pen­sio­ni­ster er sta­dig i fa­re

BT - - NYHEDER -

Det sto­re strids­punkt fra for­hand­lin­ger­ne om fi­nans­lo­ven sid­ste år - be­spa­rel­ser­ne på pen­sio­ni­ster­nes bo­li­g­y­del­se - er ik­ke glemt. Det er fort­sat pla­nen, at der skal spa­res, for­sik­rer fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V). »Det skal lø­ses,« fast­slår fi­nans­mi­ni­ste­ren. Plan­lag­te nedska­e­rin­ger i pen­sio­ni­ster­nes bo­li­g­y­del­se end­te med, at fi­nans­lo­vs­af­ta­len sid­ste år måt­te ju­ste­res. Det vi­ste sig, at be­spa­rel­ser­ne ram­te pen­sio­ni­ster­ne hår­de­re, end po­li­ti­ker­ne bag fi­nans­lo­ven - sa­er­ligt Dansk Fol­ke­par­ti - fandt ri­me­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.