Midtjy­de sig­tes for in­ter­na­tio­na­le cy­be­ran­greb

BT - - NYHEDER -

En 20-årig mand fra Sil­ke­borg-om­rå­det er ble­vet sig­tet for cy­be­ran­greb mod pri­va­te og of­fent­li­ge virk­som­he­der, op­ly­ser po­li­ti­et. An­gre­be­ne har med hval- og dy­re­ak­ti­vis­me at gø­re, hed det fra Midt­og Ve­stjyl­lands Po­li­ti tors­dag, der har løsladt man­den ef­ter endt af­hø­ring.

Sa­gen kom frem for­le­den, da finsk pres­se kun­ne forta­el­le om, at en dan­sker med ha­ck­er­nav­net ’ Rek­tFag­got’ skal va­e­re ind­blan­det i an­greb mod hjem­mesi­der i Fin­land, Nor­ge, Dan­mark og mu­lig­vis og­så USA.

Ser­ver-an­gre­be­ne var ret­tet mod f.eks. det fin­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­ums hjem­mesi­de. Po­li­ti­et op­ly­ser, at sig­tel­sen dre­jer sig om for­styr­rel­se af drif­ten af in­for­ma­tions­sy­ste­mer og om så­kaldt hin­dring af rå­dig­heds­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.