Ja, Pus­her Stre­et skal luk­kes helt ned

BT - - DEBAT -

PETER KO­FOD POUL­SEN

at re­ge­rin­gen gen­nem­går den af­ta­le chri­sti­a­nit­ter­ne la­ve­de med sta­ten, for da sag­de vi helt klart, at vi ik­ke vil­le ha­ve no­get lov­løst om­rå­de der­u­de. Og det vi­ser det her jo, at man har. Hvis chri­sti­a­nit­ter­ne ik­ke over­hol­der de­res del af af­ta­len, vil vi se, hvad vi kan gø­re for, at vi hel­ler ik­ke skal.

VI VIL HA­VE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.