Pra­est fa­engs­let for overgreb på fle­re børn

BT - - NYHEDER -

Ret­ten i Hol­ba­ek har op­ha­e­vet nav­ne­for­bud­det i sa­gen om en pra­est, der sid­der fa­engs­let, for­di han er mista­enkt for overgreb på fle­re børn.

Det dre­jer sig om en 46-årig pra­est ved Tøm­merup Kirke ved Ka­lund­borg, op­ly­ser po­li­ti­et.

Det er an­kla­ge­myn­dig­he­den, der har bedt ret­ten om at om­gø­re en tid­li­ge­re ken­del­se om nav­ne­for­bud.

Po­li­ti­et bru­ger ad­gan­gen til at forta­el­le me­re pra­e­cist om sa­gen i håb om at få kon­takt med fle­re even­tu­el­le of­re, så ef­ter­forsk­nin­gen kan kom­me vi­de­re.

I for­vej­en er den 46-åri­ge sig­tet for overgreb på fle­re børn. Po­li­ti­et mista­en­ker pra­e­sten for at ha­ve for­gre­bet sig på så­vel pi­ger som dren­ge.

Po­li­ti­kom­mis­sa­er Ove Pe­der­sen, Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti, le­der ef­ter­forsk­nin­gen:

»Vi op­for­drer fora­el­dre til at ta­le med de­res børn, og er der mi­stan­ke om, at der har fun­det overgreb sted, så vil vi me­get ger­ne i kon­takt med de på­ga­el­den­de,« si­ger han.

Pra­e­sten blev va­re­ta­egts­fa­engs­let 23. ju­ni. Fo­re­lø­big skal han va­e­re fri­heds­be­rø­vet frem til 20. sep­tem­ber, har ret­ten be­slut­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.